Přijímačky 2LF

Otázky z reálných přijímaček na lékařskou fakultu.

Instrukce:

  • Každá otázky má 4 možnosti.
  • Alespoň 1 správná možnost = možné 1-4 správné odpovědi u každé otázky.
  • Na test máte 1 pokus.
  • Čas stejný jako u přijímacích zkoušek (odpočet času je v horní části testu).

Přejeme Vám hodně štěstí …