VYZKOUŠEJ, JESTLI TI NAŠE VIDEA DOKÁŽOU POMOCT

Zde najdete pouze část našich kapitol a v nich vybraná videa volně ke shlédnutí.

CHEMIE

Sacharidy
S1 Sacharidy, význam, vazba, funkce, rozdělení Video zde 1 min 38 s
S2 Struktura, aldosy, ketosy, hexosy video zde 1 min 27 s
S3 Chirální uhlík, glyceraldehyd video zde 1 min 14 s
S4 Glukosa, D a L izomerie video zde 4 min 6 s
S5 cyklické formy, redoxni reakce sacharidů video zde 4 min 12 s
S6 fruktosa, cyklické formy sacharidů video zde 3 min 35 s
S7 ribosa, doxyribosa video zde 1 min 11 s
S8 fyzikální, chemické vlastnosti, redoxní reakce video zde 56 s 99 ms
S9 reakce s alkoholy video zde 1 min 32 s
S10 Vybrané monosacharidy - charakteristika, výskyt video zde 1 min 46 s
S11 Oligosacharidy video zde 3 min 9 s
S12 Polysacharidy – vlastnosti, vazby, příklady Video zde 2 min 51 s
S13 Glykogen, Agar video zde 1 min 1 s
Test Sacharidy Test zde
AMK, bílkoviny
AMK 1 Struktura, optická aktivita, peptidová vazba, amfoterní charakter, izoelektrický bod video zde 3 min 21 s
AMK 2 dělení, Esenciální AMK Video zde 1 min 48 s
AMK 3 Bílkoviny - Průkaz, struktura video zde 3 min 51 s
AMK 4 Bílkoviny - vlastnosti video zde 3 min 5 s
AMK 5 Bílkoviny příklady, rozdělení video zde 3 min 22 s
Test Aminokyseliny, bílkoviny Test zde
Lipidy
Lipidy 1 Úvod, vlastnosti, biologický význam video zde 2 min 16 s
Lipidy 2 Struktura, Estery VMK, glycerol video zde 1 min 32 s
Lipidy 3 Jednoduché lipidy, vosky, tuky, oleje video zde 2 min 1 s
Lipidy 4 Acylglyceroly reakce video zde 2 min 26 s
Lipidy 5 Sfingolipdy video zde 34 s 830 ms
Lipidy 6 Lipidy složené, fosfolipidy, lipoproteiny Video zde 2 min 27 s
Lipidy 7 Isoprenoidy – Terpeny video zde 3 min 12 s
Lipidy 8 Isoprenoidy – Steroidy video zde 3 min 0 s
Test Test zde
Heterocykly, Nukleové kyseliny
Heterocykly 1 Charakteristika, příklady, názvosloví video zde 3 min 28 s
Heterocykly 2 Deriváty dusikatých heterocyklů video zde 4 min 12 s
Test Test zde
Nukleové kyseliny 1 DNA video zde 6 min 17 s
Nukleové kyseliny 2 RNA video zde 1 min 47 s
Test Test zde
Vitaminy
V1 Vitaminy úvod video zde 1 min 51 s
V2 Rozpustné ve vodě B1, B2, B3, B5, B6 video zde 3 min 18 s
V3 Rozpustné ve vodě - B12, k.listová, C, H video zde 3 min 47 s
V4 Rozpustné v tucích - úvod, vit. A Video zde 1 min 55 s
V5 Rozpustné v tucích - vit. D video zde 2 min 25 s
V6 Rozpustné v tucích - vit. K, E video zde 1 min 47 s
Enzymy
E1 Úvod, základní rozdělení video zde 2 min 7 s
E2 Chemická struktura video zde 2 min 12 s
E3 Enzymatická aktivita, Specificita Video zde 1 min 30 s
E4 Kinetika video zde 3 min 17 s
E5 regulace enzymatické aktivity video zde 3 min 11 s
E6 Klasifikace enzymů video zde 2 min 52 s
Test Test zde
Hormony
H1 Obecně Video zde 3 min 14 s
H2 Přenos signálu hormonální cestou, vliv na buňky video zde 3 min 3 s
H3 Rozdělení dle struktury (AMK) video zde 6 min 59 s
H4 Rozdělení dle struktury (peptidy) video zde 6 min 29 s
H5 Rozdělení dle struktury Steroidní hormony video zde 7 min 1 s
Test Test zde
Metabolismus
M1 Úvod - katabolismus, anabolismus Video zde 1 min 42 s
M2 Metabolismus sacharidů - trávení, resorpce video zde 2 min 30 s
M3 metabolismus glukosy - glykolýza video zde 2 min 34 s
M4 Metabolismus glukosy - pyruvát video zde 6 min 5 s
M5 Metabolismus glukosy - shrnutí video zde 2 min 30 s
M6 Metabolismus lipidů - B oxidace MK video zde 2 min 20 s
M7 Metabolismus lipidů - ketogeneza video zde 2 min 31 s
M8 Metabolismus lipidů - MK syntéza do novo video zde 5 min 4 s
M9 Metabolismus AMK - proteosyntéza, transaminace, glutamátdehydrogenázová rce video zde 3 min 48 s
M10 Metabolismus AMK - močovinový cyklus, dekarboxylace video zde 3 min 12 s
M11 Citrátový (Krebsův) cyklus video zde 4 min 43 s
M12 Dýchací řetězec video zde 1 min 41 s
M13 Shrnutí celého metabolismu video zde 1 min 27 s
Test Test zde

FYZIKA

Elektrické pole, Elektrický náboj
Elektrický náboj, Elektronování těles Video zde 03:26
Coulombův zákon video zde 02:12
Permitivita prostředí video zde 01:18
Příklad  - A video zde 03:07
Intenzita elektrického pole video zde 02:14
Radiální elektrické pole video zde 01:07
Výpočet Intenzity el. pole video zde 01:35
Elektrické siločáry video zde 01:05
Příklad  - B video zde 08:29
Homogenní Elektrické pole video zde 01:12
Práce elektrického pole video zde 03:41
Elektrické napětí Video zde 01:39
Příklad C video zde 02:24
Potenciální energie, elektrický potenciál video zde 04:41
Ekvipotenciální plocha video zde 01:13
Příklad D video zde 01:32
Nabitá koule video zde 03:54
Příklad E video zde 02:47
Kapacita vodiče video zde 02:03
Kapacita deskového kondenzátoru video zde 03:53
Příklad F video zde 02:10
Vodič a izolant v elektrickém poli video zde 03:56
Energie elektrického pole kondenzátorů video zde 01:36
Příklad G Video zde 01:04
Spojování kondenzátorů video zde 02:48
Elektrický proud
Elektrický proud - úvod video zde 01:36
Příklad A video zde 01:04
Proud v kovech
Ohmův zákon, el. proud v kovech vodivost video zde 02:43
Příklad B video zde 01:17
Odpor kovového vodiče video zde 00:59
Příklad C video zde 03:37
Odpor rezistorů - sériové zapojení video zde 01:40
Odpor rezistorů - paralelní zapojení Video zde 02:14
Příklad D video zde 03:04
Ohmův zákon - uzavřený obvod video zde 04:05
Příklad E Video zde 02:14
Práce a Výkon (stejnosměrný proud) video zde 01:40
Příklad F video zde 01:43
Proud v polovodičích
Polovodiče - vlastní vodivost video zde 03:27
Polovodiče - typu N video zde 00:58
Polovodiče - typu P Video zde 01:01
Dioda - propustný směr video zde 03:08
Dioda - závěrný směr video zde 01:10
V-A charakteristika video zde 01:56
Tranzistor video zde 04:02
Tranzistor příklad video zde 01:42
Proud v kapalinách
Proud v kapalinách, elektrolyt video zde 02:57
Elektrolýza, Faradayovy zákony video zde 02:01
V-A charakteristika video zde 04:09
Příklad A video zde 01:38
Příklad B video zde 02:59
Příklad C video zde 02:17
Příklad D video zde 01:40
Proud v plynech
Ionizace, výboj video zde 02:52
V-A charakteristika výboje video zde 01:45
Výboje - atmosferický tlak video zde 03:07
Výboje - snížený tlak video zde 03:28
Příklad - proud v plynech Video zde 05:34
Střídavý proud
Úvod video zde 01:14
Obvod s rezistorem video zde 00:54
Výkon střídavého proudu video zde 01:57
Výkon střídavý vs. stejnosměrný proud video zde 01:47
Obvod s cívkou video zde 03:05
Obvod s kondenzátorem video zde 01:43
Činný výkon Video zde 01:02
Složený obvod střídavého proudu, RLC obvod video zde 02:06
Impedance video zde 01:01
Reaktance video zde 01:04
Rezonance video zde 01:21
Příklad A video zde 01:05
Příklad B video zde 00:49
Příklad C video zde 01:04
Příklad D video zde 01:23
Příklad E video zde 01:19
Příklad F video zde 01:06
Střídavý proud v energetice
Generátor, alternátor video zde 01:39
Trojfázová soustava video zde 01:31
Elektromotor video zde 02:46
Transformátor Video zde 01:07
Transformátor fungování video zde 02:59
Příklad A video zde 00:59
Příklad B video zde 01:14
Příklad C video zde 01:28

BIOLOGIE

Genetika

Mitoza video zde 05:28
Meioza video zde 05:24
Základní pojmy video zde 04:03
Mendelovy zákony 1 video zde 04:09
Mendelovy zákony 2 video zde 05:03
Krevní skupiny video zde 10:10
Nemendlovská dědičnost video zde 03:35
Genova vazba 1 video zde 07:10
Genova vazba 2 Video zde 03:01


NEJEFEKTIVNĚJŠÍ STUDIUM

Na které nikdy nejste sami.

OBSAH ano, ne DÉLKA VIDEÍ JE ROZHODUJÍCÍ PARAMETR.

 • Videotéka "Hlavně ať  to jsou krátká videa a neusínáme u toho. Nechceme jenom namluvené prezentace :-(" - vyslyšeli jsme vaše hlasy! Lektor to říká přímo vám. Vidíte, jak gestikuluje, což zvyšuje udržení pozornosti.
  • 80 % videí kratších než 5 minut!

  • Vše efektivně sestříháno (pauzy, prostoje, "éééé") doplněno o grafické prvky pro další zvýšení a udržení pozornosti.

  • Obsah dle osnov gymnázií v ČR, rozdělen do logických "mini celků".
  • Vše recenzováno s ověřenou správnosti informací.
  • Forma – pečlivě připravený plynulý výklad bez rušení spolužáků.
  • Vysvětlováno bez omáček a povídání kolem "horké kaše".

CHEMIE

0
KAPITOL
0
VIDEÍ
0
MINUT

FYZIKA

0
KAPITOL
0
VIDEÍ
0
MINUT

FYZIKA 2

BIOLOGIE

0
KAPITOL
0
VIDEÍ
0
MINUT