Popis kurzu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Elektrické pole, Elektrický náboj
Elektrický náboj, Elektronování těles Video zde 03:26
Coulombův zákon video zde 02:12
Permitivita prostředí video zde 01:18
Příklad  - A video zde 03:07
Intenzita elektrického pole video zde 02:14
Radiální elektrické pole video zde 01:07
Výpočet Intenzity el. pole video zde 01:35
Elektrické siločáry video zde 01:05
Příklad  - B video zde 08:29
Homogenní Elektrické pole video zde 01:12
Práce elektrického pole video zde 03:41
Elektrické napětí Video zde 01:39
Příklad C video zde 02:24
Potenciální energie, elektrický potenciál video zde 04:41
Ekvipotenciální plocha video zde 01:13
Příklad D video zde 01:32
Nabitá koule video zde 03:54
Příklad E video zde 02:47
Kapacita vodiče video zde 02:03
Kapacita deskového kondenzátoru video zde 03:53
Příklad F video zde 02:10
Vodič a izolant v elektrickém poli video zde 03:56
Energie elektrického pole kondenzátorů video zde 01:36
Příklad G Video zde 01:04
Spojování kondenzátorů video zde 02:48
Elektrický proud
Elektrický proud - úvod video zde 01:36
Příklad A video zde 01:04
Proud v kovech
Ohmův zákon, el. proud v kovech vodivost video zde 02:43
Příklad B video zde 01:17
Odpor kovového vodiče video zde 00:59
Příklad C video zde 03:37
Odpor rezistorů - sériové zapojení video zde 01:40
Odpor rezistorů - paralelní zapojení Video zde 02:14
Příklad D video zde 03:04
Ohmův zákon - uzavřený obvod video zde 04:05
Příklad E Video zde 02:14
Práce a Výkon (stejnosměrný proud) video zde 01:40
Příklad F video zde 01:43
Proud v polovodičích
Polovodiče - vlastní vodivost video zde 03:27
Polovodiče - typu N video zde 00:58
Polovodiče - typu P Video zde 01:01
Dioda - propustný směr video zde 03:08
Dioda - závěrný směr video zde 01:10
V-A charakteristika video zde 01:56
Tranzistor video zde 04:02
Tranzistor příklad video zde 01:42
Proud v kapalinách
Proud v kapalinách, elektrolyt video zde 02:57
Elektrolýza, Faradayovy zákony video zde 02:01
V-A charakteristika video zde 04:09
Příklad A video zde 01:38
Příklad B video zde 02:59
Příklad C video zde 02:17
Příklad D video zde 01:40
Proud v plynech
Ionizace, výboj video zde 02:52
V-A charakteristika výboje video zde 01:45
Výboje - atmosferický tlak video zde 03:07
Výboje - snížený tlak video zde 03:28
Příklad - proud v plynech Video zde 05:34
Střídavý proud
Úvod video zde 01:14
Obvod s rezistorem video zde 00:54
Výkon střídavého proudu video zde 01:57
Výkon střídavý vs. stejnosměrný proud video zde 01:47
Obvod s cívkou video zde 03:05
Obvod s kondenzátorem video zde 01:43
Činný výkon Video zde 01:02
Složený obvod střídavého proudu, RLC obvod video zde 02:06
Impedance video zde 01:01
Reaktance video zde 01:04
Rezonance video zde 01:21
Příklad A video zde 01:05
Příklad B video zde 00:49
Příklad C video zde 01:04
Příklad D video zde 01:23
Příklad E video zde 01:19
Příklad F video zde 01:06
Střídavý proud v energetice
Generátor, alternátor video zde 01:39
Trojfázová soustava video zde 01:31
Elektromotor video zde 02:46
Transformátor Video zde 01:07
Transformátor fungování video zde 02:59
Příklad A video zde 00:59
Příklad B video zde 01:14
Příklad C video zde 01:28
Sacharidy
S1 Sacharidy, význam, vazba, funkce, rozdělení Video zde 1 min 38 s
S2 Struktura, aldosy, ketosy, hexosy video zde 1 min 27 s
S3 Chirální uhlík, glyceraldehyd video zde 1 min 14 s
S4 Glukosa, D a L izomerie video zde 4 min 6 s
S5 cyklické formy, redoxni reakce sacharidů video zde 4 min 12 s
S6 fruktosa, cyklické formy sacharidů video zde 3 min 35 s
S7 ribosa, doxyribosa video zde 1 min 11 s
S8 fyzikální, chemické vlastnosti, redoxní reakce video zde 56 s 99 ms
S9 reakce s alkoholy video zde 1 min 32 s
S10 Vybrané monosacharidy - charakteristika, výskyt video zde 1 min 46 s
S11 Oligosacharidy video zde 3 min 9 s
S12 Polysacharidy – vlastnosti, vazby, příklady Video zde 2 min 51 s
S13 Glykogen, Agar video zde 1 min 1 s
Test Sacharidy Test zde
AMK, bílkoviny
AMK 1 Struktura, optická aktivita, peptidová vazba, amfoterní charakter, izoelektrický bod video zde 3 min 21 s
AMK 2 dělení, Esenciální AMK Video zde 1 min 48 s
AMK 3 Bílkoviny - Průkaz, struktura video zde 3 min 51 s
AMK 4 Bílkoviny - vlastnosti video zde 3 min 5 s
AMK 5 Bílkoviny příklady, rozdělení video zde 3 min 22 s
Test Aminokyseliny, bílkoviny Test zde
Lipidy
Lipidy 1 Úvod, vlastnosti, biologický význam video zde 2 min 16 s
Lipidy 2 Struktura, Estery VMK, glycerol video zde 1 min 32 s
Lipidy 3 Jednoduché lipidy, vosky, tuky, oleje video zde 2 min 1 s
Lipidy 4 Acylglyceroly reakce video zde 2 min 26 s
Lipidy 5 Sfingolipdy video zde 34 s 830 ms
Lipidy 6 Lipidy složené, fosfolipidy, lipoproteiny Video zde 2 min 27 s
Lipidy 7 Isoprenoidy – Terpeny video zde 3 min 12 s
Lipidy 8 Isoprenoidy – Steroidy video zde 3 min 0 s
Test Test zde
Heterocykly, Nukleové kyseliny
Heterocykly 1 Charakteristika, příklady, názvosloví video zde 3 min 28 s
Heterocykly 2 Deriváty dusikatých heterocyklů video zde 4 min 12 s
Test Test zde
Nukleové kyseliny 1 DNA video zde 6 min 17 s
Nukleové kyseliny 2 RNA video zde 1 min 47 s
Test Test zde
Vitaminy
V1 Vitaminy úvod video zde 1 min 51 s
V2 Rozpustné ve vodě B1, B2, B3, B5, B6 video zde 3 min 18 s
V3 Rozpustné ve vodě - B12, k.listová, C, H video zde 3 min 47 s
V4 Rozpustné v tucích - úvod, vit. A Video zde 1 min 55 s
V5 Rozpustné v tucích - vit. D video zde 2 min 25 s
V6 Rozpustné v tucích - vit. K, E video zde 1 min 47 s
Enzymy
E1 Úvod, základní rozdělení video zde 2 min 7 s
E2 Chemická struktura video zde 2 min 12 s
E3 Enzymatická aktivita, Specificita Video zde 1 min 30 s
E4 Kinetika video zde 3 min 17 s
E5 regulace enzymatické aktivity video zde 3 min 11 s
E6 Klasifikace enzymů video zde 2 min 52 s
Test Test zde
Hormony
H1 Obecně Video zde 3 min 14 s
H2 Přenos signálu hormonální cestou, vliv na buňky video zde 3 min 3 s
H3 Rozdělení dle struktury (AMK) video zde 6 min 59 s
H4 Rozdělení dle struktury (peptidy) video zde 6 min 29 s
H5 Rozdělení dle struktury Steroidní hormony video zde 7 min 1 s
Test Test zde
Metabolismus
M1 Úvod - katabolismus, anabolismus Video zde 1 min 42 s
M2 Metabolismus sacharidů - trávení, resorpce video zde 2 min 30 s
M3 metabolismus glukosy - glykolýza video zde 2 min 34 s
M4 Metabolismus glukosy - pyruvát video zde 6 min 5 s
M5 Metabolismus glukosy - shrnutí video zde 2 min 30 s
M6 Metabolismus lipidů - B oxidace MK video zde 2 min 20 s
M7 Metabolismus lipidů - ketogeneza video zde 2 min 31 s
M8 Metabolismus lipidů - MK syntéza do novo video zde 5 min 4 s
M9 Metabolismus AMK - proteosyntéza, transaminace, glutamátdehydrogenázová rce video zde 3 min 48 s
M10 Metabolismus AMK - močovinový cyklus, dekarboxylace video zde 3 min 12 s
M11 Citrátový (Krebsův) cyklus video zde 4 min 43 s
M12 Dýchací řetězec video zde 1 min 41 s
M13 Shrnutí celého metabolismu video zde 1 min 27 s
Test Test zde

Videotéka

Přes 250 videí, které neustále doplňujeme a jsou ti plně k dispozici 24/7

Testy

Unikátní systém na testování. Můžeš se porovnávat s ostatními.

Studijní materiály

Množství shrnutí, prezentací, kartiček k učení, rady a tipy k učení.

Konzultace

Budeš mít několik možností jak se s námi spojit a konzultovat vše co tě trápí.

Obsah kurzu

Číslo Kapitola Popis Ikona
1. Gravitace1 Teorie
2. Gravitace příklad

 

Ceny kurzu

2 za cenu 1
3 989 Kč
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce viverra dui et dolor tristique, id auctor.
Všechny předměty (3 za cenu 2)
8 490Kč
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce viverra dui et dolor tristique, id auctor.
V.I.P.
14 789 Kč
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce viverra dui et dolor tristique, id auctor.
Objednat
(pouze pro 15 nejrychlejších)

Na co se můžeš těšit po zakoupení našeho VIP kurzu

 • 1
  Webináře
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc volutpat ante pharetra leo sagittis iaculis. Vestibulum ornare ante a libero congue ullamcorper. Ut viverra odio quis cursus commodo.
 • 2
  Osobní konzultace
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc volutpat ante pharetra leo sagittis iaculis. Vestibulum ornare ante a libero congue ullamcorper. Ut viverra odio quis cursus commodo.
 • 3
  Video konzultace
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc volutpat ante pharetra leo sagittis iaculis. Vestibulum ornare ante a libero congue ullamcorper. Ut viverra odio quis cursus commodo.
 • 4
  Individuální studijní plán
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc volutpat ante pharetra leo sagittis iaculis. Vestibulum ornare ante a libero congue ullamcorper. Ut viverra odio quis cursus commodo.
 • 5
  Nejcennější rady a tipy k přijímačkám
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc volutpat ante pharetra leo sagittis iaculis. Vestibulum ornare ante a libero congue ullamcorper. Ut viverra odio quis cursus commodo.
 • 6
  Podpůrnou FB skupinu
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc volutpat ante pharetra leo sagittis iaculis. Vestibulum ornare ante a libero congue ullamcorper. Ut viverra odio quis cursus commodo.
 • 7
  Intenzivní kurz před přijímačkami
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc volutpat ante pharetra leo sagittis iaculis. Vestibulum ornare ante a libero congue ullamcorper. Ut viverra odio quis cursus commodo.
 • 8
  Přijímačky naostro (nanečisto)
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc volutpat ante pharetra leo sagittis iaculis. Vestibulum ornare ante a libero congue ullamcorper. Ut viverra odio quis cursus commodo.