VYLAĎTE FORMU PŘED PŘIJÍMAČKAMI

aneb

JAK VYUŽÍT POSLEDNÍ TÝDNY EFEKTIVNĚ A BEZ ZBYTEČNÉHO STRESU

Zopakujte si společně s námi problematické kapitoly efektivně a získejte u přijímaček rozdílové body. Naučíme vás počítat chemické výpočtyfyzikální příklady a ukážeme vám na co si dát největší pozor - ověřené vzácné rady. Vytvoříme Vám individuální  studijní plán na míru, díky kterému uvidíte, co vše lze ještě do přijímaček stihnout - zbavíme vás zbytečného stresuzískátemotivaci a chuť do učení. Navíc dostanete přístup k nejefektivnějším videím pro dokonalé samostudium i opakování.

KURZ OBSAHUJE

ONLINE KURZ - ŽIVÉ LEKCE
 • 11 živých webinářů (přes 13 vyučovacích hodin)
 • PÁTEK 17:00 - 18:00 - ŽIVĚ
 • ZÁZNAMY všech lekcí k dispozici
 • Nejzásadnější kapitoly k přijímačkám na lékařské fakulty
 • Budeme hodně počítat a procházet modelovky
 • Zaměříme se na nejčastější chyby a záludnosti
 • Možnost ptát se a diskutovat s lektory

Hodnota online kurzu je 3.670 Kč (147 €)

KONZULTACE 1:1, MENTORING

=
INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN + NEJVZÁCNĚJŠÍ RADY, TIPY + MOTIVACE

Lukáš Dibdiak, s vámi osobně vytvoří individuální ...

FUNKČNÍ

STUDIJNÍ

PLÁN

JAK TO FUNGUJE?

 1. Jednoduše si rezervujete termín konzultace, který vám vyhovuje a dále se už o nic nemusíte starat.
 2. Po konzultaci budete odcházet s pocitem, že to dokážete zvládnout a mít u toho čas i na zábavu, sport, rodinu, nebo kamarády. 

Tahle konzutlace je součástí kurzu "cesta na medicínu" a je  samostatně neprodejná.

NEJEFEKTIVNĚJŠÍ VIDEOKURZ 

Je to okamžitě přístupný online kurz, který můžete začít studovat ihned.

0
KAPITOL
0
VIDEÍ
0
MINUT
0
OTÁZEK
 • Videa teorie
 • Videa příkladů
 • Největší videotéka v ČR a SR k přijímačkám na medicínu
 • Nejefektivnější délka videí, dle studie světových univerzit
 • Ideální pro intezivní opakování - lze shlédnout za 1 den

OBSAH VIDEOKAPITOL

Po kliknutí na obsah, se otevře v novém okně

NĚKTERÉ KAPITOLY K VYZKOUŠENÍ ZDARMA

CHEMIE

Sacharidy
S1 Sacharidy, význam, vazba, funkce, rozdělení Video zde 1 min 38 s
S2 Struktura, aldosy, ketosy, hexosy video zde 1 min 27 s
S3 Chirální uhlík, glyceraldehyd video zde 1 min 14 s
S4 Glukosa, D a L izomerie video zde 4 min 6 s
S5 cyklické formy, redoxni reakce sacharidů video zde 4 min 12 s
S6 fruktosa, cyklické formy sacharidů video zde 3 min 35 s
S7 ribosa, doxyribosa video zde 1 min 11 s
S8 fyzikální, chemické vlastnosti, redoxní reakce video zde 56 s 99 ms
S9 reakce s alkoholy video zde 1 min 32 s
S10 Vybrané monosacharidy - charakteristika, výskyt video zde 1 min 46 s
S11 Oligosacharidy video zde 3 min 9 s
S12 Polysacharidy – vlastnosti, vazby, příklady Video zde 2 min 51 s
S13 Glykogen, Agar video zde 1 min 1 s
Test Sacharidy Test zde
AMK, bílkoviny
AMK 1 Struktura, optická aktivita, peptidová vazba, amfoterní charakter, izoelektrický bod video zde 3 min 21 s
AMK 2 dělení, Esenciální AMK Video zde 1 min 48 s
AMK 3 Bílkoviny - Průkaz, struktura video zde 3 min 51 s
AMK 4 Bílkoviny - vlastnosti video zde 3 min 5 s
AMK 5 Bílkoviny příklady, rozdělení video zde 3 min 22 s
Test Aminokyseliny, bílkoviny Test zde
Lipidy
Lipidy 1 Úvod, vlastnosti, biologický význam video zde 2 min 16 s
Lipidy 2 Struktura, Estery VMK, glycerol video zde 1 min 32 s
Lipidy 3 Jednoduché lipidy, vosky, tuky, oleje video zde 2 min 1 s
Lipidy 4 Acylglyceroly reakce video zde 2 min 26 s
Lipidy 5 Sfingolipdy video zde 34 s 830 ms
Lipidy 6 Lipidy složené, fosfolipidy, lipoproteiny Video zde 2 min 27 s
Lipidy 7 Isoprenoidy – Terpeny video zde 3 min 12 s
Lipidy 8 Isoprenoidy – Steroidy video zde 3 min 0 s
Test Test zde
Heterocykly, Nukleové kyseliny
Heterocykly 1 Charakteristika, příklady, názvosloví video zde 3 min 28 s
Heterocykly 2 Deriváty dusikatých heterocyklů video zde 4 min 12 s
Test Test zde
Nukleové kyseliny 1 DNA video zde 6 min 17 s
Nukleové kyseliny 2 RNA video zde 1 min 47 s
Test Test zde
Vitaminy
V1 Vitaminy úvod video zde 1 min 51 s
V2 Rozpustné ve vodě B1, B2, B3, B5, B6 video zde 3 min 18 s
V3 Rozpustné ve vodě - B12, k.listová, C, H video zde 3 min 47 s
V4 Rozpustné v tucích - úvod, vit. A Video zde 1 min 55 s
V5 Rozpustné v tucích - vit. D video zde 2 min 25 s
V6 Rozpustné v tucích - vit. K, E video zde 1 min 47 s
Enzymy
E1 Úvod, základní rozdělení video zde 2 min 7 s
E2 Chemická struktura video zde 2 min 12 s
E3 Enzymatická aktivita, Specificita Video zde 1 min 30 s
E4 Kinetika video zde 3 min 17 s
E5 regulace enzymatické aktivity video zde 3 min 11 s
E6 Klasifikace enzymů video zde 2 min 52 s
Test Test zde
Hormony
H1 Obecně Video zde 3 min 14 s
H2 Přenos signálu hormonální cestou, vliv na buňky video zde 3 min 3 s
H3 Rozdělení dle struktury (AMK) video zde 6 min 59 s
H4 Rozdělení dle struktury (peptidy) video zde 6 min 29 s
H5 Rozdělení dle struktury Steroidní hormony video zde 7 min 1 s
Test Test zde
Metabolismus
M1 Úvod - katabolismus, anabolismus Video zde 1 min 42 s
M2 Metabolismus sacharidů - trávení, resorpce video zde 2 min 30 s
M3 metabolismus glukosy - glykolýza video zde 2 min 34 s
M4 Metabolismus glukosy - pyruvát video zde 6 min 5 s
M5 Metabolismus glukosy - shrnutí video zde 2 min 30 s
M6 Metabolismus lipidů - B oxidace MK video zde 2 min 20 s
M7 Metabolismus lipidů - ketogeneza video zde 2 min 31 s
M8 Metabolismus lipidů - MK syntéza do novo video zde 5 min 4 s
M9 Metabolismus AMK - proteosyntéza, transaminace, glutamátdehydrogenázová rce video zde 3 min 48 s
M10 Metabolismus AMK - močovinový cyklus, dekarboxylace video zde 3 min 12 s
M11 Citrátový (Krebsův) cyklus video zde 4 min 43 s
M12 Dýchací řetězec video zde 1 min 41 s
M13 Shrnutí celého metabolismu video zde 1 min 27 s
Test Test zde
Základní chemické veličiny

Relativní atomová hmotnost video zde 03:47
Relativní molekulová hmotnost Video zde 00:48
Látkové množství video zde 04:56
Příklad 1 video zde 04:45
Příklad 2 video zde 02:58
Příklad 3 video zde 03:54


Složení roztoků

Hmotnostní zlomek, Objemový zlomek video zde 05:40
Hmotnostní a látková koncentrace video zde 00:44
Příklad video zde 03:15
Příklad video zde 02:14
Příklad video zde 04:23
Příklad video zde 02:34


Míšení roztoků

Míšení roztoků - vzorce, zákony video zde 01:51
Příklad video zde 02:57
Příklad video zde 04:01
Příklad Video zde 02:41
Příklad video zde 03:13
Příklad video zde 02:09


FYZIKA

Elektrické pole, Elektrický náboj
Elektrický náboj, Elektronování těles Video zde 03:26
Coulombův zákon video zde 02:12
Permitivita prostředí video zde 01:18
Příklad  - A video zde 03:07
Intenzita elektrického pole video zde 02:14
Radiální elektrické pole video zde 01:07
Výpočet Intenzity el. pole video zde 01:35
Elektrické siločáry video zde 01:05
Příklad  - B video zde 08:29
Homogenní Elektrické pole video zde 01:12
Práce elektrického pole video zde 03:41
Elektrické napětí Video zde 01:39
Příklad C video zde 02:24
Potenciální energie, elektrický potenciál video zde 04:41
Ekvipotenciální plocha video zde 01:13
Příklad D video zde 01:32
Nabitá koule video zde 03:54
Příklad E video zde 02:47
Kapacita vodiče video zde 02:03
Kapacita deskového kondenzátoru video zde 03:53
Příklad F video zde 02:10
Vodič a izolant v elektrickém poli video zde 03:56
Energie elektrického pole kondenzátorů video zde 01:36
Příklad G Video zde 01:04
Spojování kondenzátorů video zde 02:48
Elektrický proud
Elektrický proud - úvod video zde 01:36
Příklad A video zde 01:04
Proud v kovech
Ohmův zákon, el. proud v kovech vodivost video zde 02:43
Příklad B video zde 01:17
Odpor kovového vodiče video zde 00:59
Příklad C video zde 03:37
Odpor rezistorů - sériové zapojení video zde 01:40
Odpor rezistorů - paralelní zapojení Video zde 02:14
Příklad D video zde 03:04
Ohmův zákon - uzavřený obvod video zde 04:05
Příklad E Video zde 02:14
Práce a Výkon (stejnosměrný proud) video zde 01:40
Příklad F video zde 01:43
Proud v polovodičích
Polovodiče - vlastní vodivost video zde 03:27
Polovodiče - typu N video zde 00:58
Polovodiče - typu P Video zde 01:01
Dioda - propustný směr video zde 03:08
Dioda - závěrný směr video zde 01:10
V-A charakteristika video zde 01:56
Tranzistor video zde 04:02
Tranzistor příklad video zde 01:42
Proud v kapalinách
Proud v kapalinách, elektrolyt video zde 02:57
Elektrolýza, Faradayovy zákony video zde 02:01
V-A charakteristika video zde 04:09
Příklad A video zde 01:38
Příklad B video zde 02:59
Příklad C video zde 02:17
Příklad D video zde 01:40
Proud v plynech
Ionizace, výboj video zde 02:52
V-A charakteristika výboje video zde 01:45
Výboje - atmosferický tlak video zde 03:07
Výboje - snížený tlak video zde 03:28
Příklad - proud v plynech Video zde 05:34
Střídavý proud
Úvod video zde 01:14
Obvod s rezistorem video zde 00:54
Výkon střídavého proudu video zde 01:57
Výkon střídavý vs. stejnosměrný proud video zde 01:47
Obvod s cívkou video zde 03:05
Obvod s kondenzátorem video zde 01:43
Činný výkon Video zde 01:02
Složený obvod střídavého proudu, RLC obvod video zde 02:06
Impedance video zde 01:01
Reaktance video zde 01:04
Rezonance video zde 01:21
Příklad A video zde 01:05
Příklad B video zde 00:49
Příklad C video zde 01:04
Příklad D video zde 01:23
Příklad E video zde 01:19
Příklad F video zde 01:06
Střídavý proud v energetice
Generátor, alternátor video zde 01:39
Trojfázová soustava video zde 01:31
Elektromotor video zde 02:46
Transformátor Video zde 01:07
Transformátor fungování video zde 02:59
Příklad A video zde 00:59
Příklad B video zde 01:14
Příklad C video zde 01:28

BIOLOGIE

Genetika

Mitoza video zde 05:28
Meioza video zde 05:24
Základní pojmy video zde 04:03
Mendelovy zákony 1 video zde 04:09
Mendelovy zákony 2 video zde 05:03
Krevní skupiny video zde 10:10
Nemendlovská dědičnost video zde 03:35
Genova vazba 1 video zde 07:10
Genova vazba 2 Video zde 03:01


Prodejní cena videokurzu je 7.770 Kč (307 €)


+ DÁRKY, BONUSY ZDARMA

BONUS 1

ZÁZNAMY LEKCÍ GENETIKY

Přednášející: Jana Hajčiová (1LF UK Praha)

Obsahuje témata:

 • Buněčný cyklus
 • Kvalitativní znaky
 • Kvantitativní znaky
 • Genetika populací

Hodnota záznamů je 1.170 Kč (47 €)

BONUS 2

WEBINÁŘ - JAK USPĚT U PŘIJÍMAČEK

Přednášející: Ing. Mgr. Lukáš Dibdiak

Odevzdám vám vzácné rady a tipy k přijímačkám, které jsem sesbíral za více než 10 let zkušeností s přípravou na přijímačky.

Tahle přednáška je součástí kurzu "cesta na medicínu" a je  samostatně neprodejná.

KURZ "VYLAĎTE FORMU PŘED PŘIJÍMAČKAMI" OBSAHUJE

 • 11 živých webinářů
 • ZÁZNAMY ze všech lekcí
 • 513 VIDEÍ - videa, kde je vše vysvětleno jasně, stručně a k věci.
 • 1372 minut intenzivního vysvětlování - snažili jsem se délku videí zefektivnit a zkrátit jak to šlo.
 • Obsahem jsou kapitoly ze středoškolské chemie, fyziky i biologie
 • 720 otázek - rozřazených do kapitol
 • 34 kapitol
 • Testy - u každé kapitoly
 • Testomat - nástroj na testování a přistup ke svým statistikám
 • Studijní materiály, doporučená literatura
 • ZÁZNAMY proběhlých lekcí genetiky
 • Webinář "Jak uspět u přijímaček" - vzácne rady k přijímačkám, seznam věcí které si vzít s sebou a seznam toho co nedělat
 • Osobní konzultace s dlouholetým učitelem z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 • Nastavení individuálního studijního plánu, dle vašich možností - zvýšení motivace, uklidnění, povzbuzení

HODNOTA KURZU SPOLU S BONUSY

Prodejní cena videokurzu + materiálů + testů + testomatu + jarního kurzu je 

11.440 Kč/ 474 €

+  osobní konzultace se zkušeným učitelem z 1LF
+ přednáška "jak uspět u přijímaček" které nejsou samostatně prodejné
+ bonusy zdarma

Hodnota kurzu se blíží 30 tisícům českých korun.

CENA ONLINE KURZU

Znám příběhy mnohých z vás, a proto chci tenhle kurz udělat dostupnější i pro ty, kteří si na něj musí vydělat sami, nebo taky pro ty z vás, kteří rodinný rozpočet nemáte tak vysoký.

Kurz Vám v tuhle chvíli nabízím, se všemi bonusy
se slevou 52 % 

teď za ...

 5.470 Kč/ 217 €

Cena je včetně 21 % DPH

CO ŘEKLI NAŠI STUDENTI

"Připraví také psychicky."

Super! Jedná se o nejlepší kurzy, které Vás připraví na přijímačky nejenom znalostně, ale také psychicky. Díky nim jsem se dostal na medicínu. Vřele doporučuji!!
Lukáš ČumpelíkPřijatý na LF Olomoc a LF Ostrava

"Na chémiu som robil z tých videí všetko."

Ďakujem za vaše kurzy. Využíval som ich hlavne na chémiu, tam som robil z tých videí všetko. Z fyziky skôr to čomu som nerozumel a hlavne príklady lebo tie tam boli dobre vysvetlené.
Vladimír LukačkoZubní lékařství, 1. LF UK

"Veľmi sa mi páčila možnosť overenia vedomosti pomocou náhodne generovaných otázok a z toho výstupné štatistické údaje (percento, čas)"

Ja som videá určite plne využila, podľa nich som si zopakovala a spracovala celú fyziku, keďže na strednej škole to nebol môj obľúbený predmet a ani som z neho nematurovala. Chémia bola taktiež veľmi príjemná na doplnenie učiva potrebného k prijímačkám. Veľmi sa mi páčila možnosť overenia si svojich vedomosti po prejdení príslušnej témy pomocou náhodne generovaných otázok a z toho výstupné štatistické údaje ako percento úspešne zodpovedaných otázok, ale aj čas za ktorý sa mi daných 20 otázok padarilo zodpovedať.
Natália Šlesarová2. ročník, 1. LF UK

"Kurz ma veľmi motivoval k zodpovednej príprave. Prehľadný a kvalitne spracovaný. Mohol som sa posunúť bližšie k môjmu snu stať sa lekárom a neprestať sa venovať hudbe ani spoločenskému životu."

Prijímačky sa rýchlo blížili. Objem informácií bol pre mňa tak nepredstaviteľne veľký, že som ani nevedel, kde mám začať. Narazil som na Lukáša a povedal som si, že to skúsim. Kurz bol pre mňa veľmi nápomocný. Pomohol mi učivo lepšie pochopiť a veľmi ma motivoval k zodpovednej príprave, čo bolo pre mňa osobne jednoznačne najdôležitejšie. Kvôli prehľadnosti a kvalitnému spracovaniu jednotlivých tém som sa učil rád a aj mi to šlo celkom rýchlo. Vďaka kurzu som sa mohol posunúť o krok vpred a bližšie k môjmu snu stať sa lekárom a neprestať sa venovať hudbe ani spoločenskému životu. Kurz jednoznačne odporúčam a prajem veľa šťastia!
Denis Dinga2. ročník, 3. LF UK

Upozornění: omezený počet míst

Z důvodu časových kapacit hlavního mentora, je počet míst za akční cenu omezený

0
VOLNÝCH MÍST
ZA AKČNÍ CENU

5.470 Kč/ 217 €

Tahle cena je včetně 21 % DPH

JSOU CHYBY, KTERÉ SE OPAKUJÍ STÁLE DOKOLA

Víte třeba, co je to chirální uhlík? D a L izomerie? Jak se zacykluje molekula glukózy? Co způsobuje redukční vlastnosti monosacharidů? O-glykosidová vazba? Funkce glykogenu v lidském těle? K čemu používáme krevní agar? Jak se vypočítá kapacita kondenzátoru? Jak fungují polovodiče? Coulombův zákon? Jak se počítá fenotypový štěpný poměr? Relativní atomová hmotnost, látkové množství? Výpočet hmotnostního zlomku nebo látkové koncentrace? Složení roztoků i jejich směšování? Tohle vše a daleko více můžete hravě ovládat.

Do prvních přijímaček na lékařskou fakultu 2021 zbývá