Biochemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Název kapitolyMateriályembeded code VIMEO
1SacharidyS1 Sacharidy, význam, vazba, funkce, rozdělení
S2 Struktura, aldosy, ketosy, hexosy
S3 Chirální uhlík, glyceraldehyd
S4 Glukosa, D a L izomerie
S5 cyklické formy, redoxni reakce sacharidů
S6 fruktosa, cyklické formy sacharidů
S7 ribosa, doxyribosa
S8 fyzikální, chemické vlastnosti, redoxní reakce
S9 reakce s alkoholy
S10 Vybrané monosacharidy - charakteristika, výskyt
S11 Oligosacharidy
S12 Polysacharidy – vlastnosti, vazby, příklady
S13 Glykogen, Agar
2Aminokyseliny, peptidy, bílkovinyAMK 1 Struktura, optická aktivita, peptidová vazba, amfoterní charakter, izoelektrický bod
AMK 2 dělení, Esenciální AMK
AMK 3 Bílkoviny - Průkaz, struktura
AMK 4 Bílkoviny - vlastnosti
AMK 5 Bílkoviny příklady, rozdělení
3LipidyLipidy 1 Úvod, vlastnosti, biologický význam
Lipidy 2 Struktura, Estery VMK, glycerol
Lipidy 3 Jednoduché lipidy, vosky, tuky, oleje
Lipidy 4 Acylglyceroly reakce
Lipidy 5 Sfingolipdy
Lipidy 6 Lipidy složené, fosfolipidy, lipoproteiny
Lipidy 7 Isoprenoidy – Terpeny
Lipidy 8 Isoprenoidy – Steroidy
4HeterocyklyHeterocykly 1 Charakteristika, příklady, názvosloví
Heterocykly 2 Deriváty dusikatých heterocyklů
5Nukleové kyselinyNukleové kyseliny 1 DNA
Nukleové kyseliny 2 RNA
ProteosyntézaProteosyntéza 1 Transkripce
Proteosyntéza 2 Translace
6VitaminyV1 Vitaminy úvod