2 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ ONLINE KURZ BIOCHEMIE

Videokurz nutných znalostí k přijímacím zkouškám na medicínu, doplněn o testy, studijní materiály, návody k učení.

 • 35 videí - videa, kde je vše vysvětleno jasně, stručně a k věci.
 • Přes 200 minut intenzivního vysvětlování - snažili jsem se délku videí zefektivnit a zkrátit jak to šlo. I přesto kurz obsahuje přes 200 minut intenzivního vysvětlování. 
 • 222 otázek - rozřazených do kapitol
 • 9 hlavních kapitol, dále členěných na podkapitoly - logicky chronologicky řazeno
 • Testy - u každé kapitoly
 • Studijní materiály, doporučená literatura - u každé kapitoly
 • Plán výuky - vše doplněno doporučeným plánem výuky. Tento plán výuky je namodelován do 2 týdenního bloku
 • Obsahem jsou kapitoly z biochemie, vysvětlující znalosti v rozsahu nutném k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek na lékařské fakulty, zároveň tedy, i na maturitu.
 • Ucelené množství materiálů pro snadné plánování svoji výuky. 
 • Přístup ke kurzu není pouze na 2 týdny, máte ho k dispozici do konce školního roku. Výuku i doporučovaný plán výuky si tak můžete přizpůsobit svému tempu a harmonogramu.
 • Na email obdržíte přístupové údaje do kurzu, který máte k dispozici 24/7, na jakémkoliv zařízení. Nutností je pouze připojení na internet.
 • Minimálně 14 hodin doučování - to je čas, kterému odpovídá tento kurz, v případě dodržení doporučeného plánu intenzivní přípravy. Kurz si můžeš zopakovat kolikrát chceš - žádné omezování!

BIOCHEMIE

NUKLEOVÉ KYSELINY

Více informací

LIPIDY


CENÍK CZK

Intenzivní kurz biochemie
3500 Kč
2490 Kč
Konečná cena bez DPH
Videa teorie
Test
Studijní materiály
Online podpora
Objednat
Jsme plátci DPH.
Konečná cena pro plátce DPH je 2988 Kč (2490 Kč + 20 % DPH)

CENÍK EUR

Intenzivní kurz biochemie
130 Eur
97 eur
Konečná cena bez DPH
Videa teorie
Test
Studijní materiály
Online podpora
Objednat
Jsme plátci DPH.
Konečná cena pro plátce DPH je 117 Eur (97 Eur + 20 % DPH)